Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Desinfekce a sterilizace

Nezávazná objednávka

Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů

 • biologickými systémy (bioindikátory)
 • Bac.atrophaeus (horkovzdušné a etylenoxidové sterilizátory)
 • Geobacillus stearothermophilus (parní, formaldehydové a plazmové sterilizátory)
 • nebiologickými systémy
 • Bowie-Dick test
 • chemické testy sterilizace
 • fyzikálními systémy
 • vakuový test sledování nastavených parametrů (tlak,teplota,expozice)


Kontrola účinnosti sterilizátorů (horkovzdušných, parních, formaldehydových a plazmových) je prováděna v rozsahu stanoveném Vyhláškou MZ ČR 195/2005 Sb. v těchto termínech:

 • u nových přístrojů a přístrojů po opravě nebo přemístění před jejich uvedením do provozu ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje
 • jedenkrát za měsíc - u sterilizátorů, které jsou umístěny na odděleních centrální sterilizace nebo sterilizačních centrech a na pracovištích, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště
 • u všech ostatních sterilizátorů ne starších 10ti let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však jedenkrát za rok
 • u všech ostatních sterilizátorů starších 10ti let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však jedenkrát za půl roku


Testování biologických systémů provádí bakteriologické oddělení Zdravotního ústavu.

Součástí zkoušky je protokol s výsledky.

 • kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů (parních, horkovzdušných, formaldehydových etylenoxidových) pomocí chemických testů a bioindikátorů
 • monitorování sterilizačního procesu pomocí elektronického testovacího systému pro parní sterilizátory (kontrola zařízení, expozice, vsázky jednotlivých balení)
 • mikrobiologická kontrola čistoty prostředí (stěry, ovzduší)
 • mikrobiologická kontrola sterility materiálů
 • mikrobiologická kontrola účinnosti dezinfekčních přípravkůHlavní navigace: