Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Nákup automobilů - VZ malého rozsahu

Datum vyhlášení: 22.3.2011   
Lhůta pro podání nabídek: do 7.4.2011

Výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace a protokol o výsledku VZ jsou k dispozici v sekci KE STAŽENÍ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Mikrobiologická laboratoř Kladno - stavební úpravy - VZ malého rozsahu

Datum vyhlášení: 13.5.2011
Lhůta pro podání nabídek: do 31.5.2011

------------------------------------------------------------------------------------------

Realizace dopravně-obslužného sytému

Druh veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka
Způsob zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum: zveřejnění: 22.3.2012
Lhůta pro podání nabídek: příjem nabídek byl ukončen 15.5.2012

Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení z důvodu vyřazení obou uchazečů pro nesplnění technické specifikace dle čl. 5, bod 5) písmeni a) zadávací dokumentace.

------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace a protokol o výsledku VZ jsou k dispozici v sekci KE STAŽENÍ.
Hlavní navigace: