Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Kosmetika 


Provádění mikrobiologických analýz je určeno například pro výrobce kosmetiky , kteří mají zaveden systém kontrolních kritických bodů HACCAP a sledují pravidla správné hygienické a výrobní praxe.
Mikrobiologické analýzy kosmetických výrobků požadují i orgány státního dozoru. U nás nejčastěji hygienické stanice na základě metodických pokynů a úkolů Hlavního hygienika nebo v případech prokázaných zdravotních problémů při aplikaci některého konkrétního výrobku.
Odběr vzorků provádí zpravidla zákazník sám po předchozí telefonické domluvě.
Rozsah stanovení, počet vzorků , jejich potřebné množství a četnost kontroly vychází z potřeb zákazníka nebo platné legislativy ( interní normy výrobny, pokud existují- platná Nařízení Komise (ES) , Vyhlášky apod.).
Do laboratoře jsou vzorky předávány zákazníkem spolu s Protokolem o odběru vzorku, který slouží zároveň jako objednávka laboratorního vyšetření.
Zákazník obdrží po ukončení analýz Protokol o zkoušce s výsledky jednotlivých mikrobiologických vyšetření a případně protokol s vyhodnocením , který vystaví oddělení expertíz a auditů.
 

více informací
Hlavní navigace: