Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Více informací

Mikrobiologická analýza kosmetických výrobků se provádí na základě zkoušek, které vycházejí z platných norem ( ČSN , ISO, EN) pro jednotlivá stanovení kultivačními metodami.
Jednotlivé druhy stanovení si volí zákazník sám. Jedná se např. o stanovení
přítomnosti /nepřítomnosti podmíněně patogenních mikroorganismů ( Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli apod.), které mohou vyvolávat závažné zdravotní potíže až po mikroorganismy , které mohou být ukazatelem kažení výrobků z důsledku špatného skladování nebo technologie výroby apod. ( např.celkový počet aerobních mezofilních bakterií ).

 
Hlavní navigace: