Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Měření denního a umělého osvětlení 

Nezávazná objednávka

výstupem je protokol akreditované laboratoře, případně odborné hodnocení

  • výpočty denního osvětlení dle ČSN 73 0580
  • akreditovaná měření denního i umělého osvětlení podle ČSN 36 0011
  • ke kolaudacím
  • zajištění podkladů pro řešení stížností na nedostatečné osvětlení či oslunění

Legislativa:
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

Hlavní navigace: