Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Měření vibrací 


výstupem je protokol akreditované laboratoře, případně odborné hodnocení


měření vibrací v pracovním prostředí: 


  • ke kategorizaci prací podle vyhlášky MZ ČR č. 432/2003 Sb.
  • pravidelná periodická měření plynoucí z požadavků OOVZ
  • pro účely posouzení nemocí z povolání
  • ke kolaudacím

měření vibrací v mimopracovním prostředí: 

  • k zajištění podkladů pro řešení stížností na nadměrné vibrace z provozu automobilové a železniční dopravy Hlavní navigace: