Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Mykobakteriologie

Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie
Adresa: Sokolovská 60, 182 00  Praha 8
Vedoucí oddělení: RNDr. Věra Tolarová CSc.
E-mail: vera.tolarova@zuusti.cz
Telefon: 286 889 229
Fax: 286 591 548

MUDr. Petra Havlíčková, E-mail: petra.havlickova@zuusti.cz
MUDr. Jaroslav Radík,    E-mail: jaroslav.radik@zuusti.cz
Telefon: 222 312 000

Příjem materiálu:     Po-Pá   7:00-16:00

Laboratoř mykobakteriologie provádí kompletní diagnostiku tuberkulózy a ostatních mykobakteriologických nákaz z klinických materiálů (sputum, laryngeální výtěr, bronchiální materiál včetně BAL, moč, punktát, hnis, pleurální tekutina, likvor, uzlina periferní, gynekologický materiál, bioptický materiál).
Kromě vyšetření z klinických materiálů se provádí detekce mykobakterií z prostředí - z vody (pitné, povrchové, odpadní), nebo ze vzorků zemin.
Diagnostika se opírá o mikroskopické metody, klasické kultivační vyšetření, o metodu urychlené kultivace (MGIT). Ve spolupráci s virologickým oddělením se provádějí molekulárně genetické metody,  buď přímo z klinického materiálu, nebo z  předem vykultivovaných kmenů mykobakterií.
Záchyt pozitivních kmenů se hlásí do celostátního informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT).

Oddělení je zapojeno do národních i mezinárodních systémů zvyšování kvality práce diagnostických laboratoří a splňuje podmínky správné diagnostiky u všech prováděných vyšetření.

Poskytované služby:

1. Mikroskopická a kultivační vyšetření:


Základní metody

  • přímé mikroskopické vyšetření po fluorescenčním barvení
  • klasické kultivační vyšetření na mykobakterie

Nadstavbové metody

  • kultivační vyšetření metabolickou rychlometodou (MGIT)
  • druhová identifikace mykobakterií
  • stanovení citlivosti na antituberkulotika (AT) . U kmenů rezistentních na základní řadu AT je možné zajistit vyšetření citlivosti na rozšířenou řadu AT.

2. Sérologická vyšetření:

  • průkaz antimykobakteriálních protilátek IgA, IgG, IgM, metodou ELISA

3. molekulárně genetická vyšetření:

  • detekce Mycobacteriu tuberculosis komplex (přímý průkaz DNA metodou Real Time PCR) přímo z  klinického materiálu, mimo krev
  • identifikace mykobakteriálních kmenů (metoda PCR genotypizace s hybridizační sondou) z izolátu

4. Vyšetření vnějšího prostředí:

  • průkaz mykobakterií ve vzorcích z prostředíHlavní navigace: