Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Mykologie

Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie
Adresa: Sokolovská 60, 182 00  Praha 8
Vedoucí oddělení: RNDr. Věra Tolarová CSc.
E-mail: vera.tolarova@zuusti.cz
Telefon: 286 889 229
Fax: 286 591 548

RNDr. Pavlína Lysková, E-mail: pavlina.lyskova@zuusti.cz
Telefon: 222 310 578

Příjem materiálu:     Po-Pá   7:00-16:00

Laboratoř mykologie se zabývá diagnostikou mykotických onemocnění jak povrchových, postihujících kůži, její adnexa (vlasy a nehty) a viditelné sliznice, tak i orgánových a systémových vyvolaných kvasinkami a vláknitými mikroskopickými houbami (mikromycetami). Kromě mikroskopického a kultivačního vyšetřeni laboratoř provádí i specifické metody, které využívají imunogenních vlastností kvasinek a vláknitých mikromycetů, založených na detekci protilátek a/nebo průkazu cirkulujících mykotických antigenů.

Potřeba správné mykologicke diagnostiky vzrůstá především s rozvojem invazivních léčebných metod a zvyšujícím se počtem pacientů se sníženou imunitou.
 
Oddělení je zapojeno do národních i mezinárodních systémů zvyšování kvality práce diagnostických laboratoří a splňuje podmínky správné diagnostiky u všech prováděných vyšetření.
 

Poskytované služby:

1. Mikroskopická a kultivační vyšetření:

 • Fluorescenční mikroskopie - velmi rychlá a spolehlivá metoda vedoucí k odhalení kvasinkových buněk nebo hyf vláknitých mikromycetů přítomných v klinickém vzorku 
 • Kultivační vyšetření - cílená kultivace určená pro záchyt mikromycetů z klinického materiálu (speciální média, prodloužená doba kultivace) umožňuje záchyt těchto mikroorganismů, které velmi často nelze zachytit při běžné bakteriologické kultivaci
 • Citlivost na antimykotika - v návaznosti na kultivační vyšetření tam, kde si to lékař žádá, se provádí stanovení citlivosti k antimykotikům, a to buď metodou kvalitativní (citlivý, rezistentní, intermediální), anebo kvantitativním stanovením minimální inhibiční koncentrace (MIC) testovaného kmene 

2. Sérologická vyšetření:

 • Stanovení cirkulujících antigenů kvasinek rodu Candida 
 • Průkaz aspergilového antigenu galaktomannanu. Tato metoda je velmi přínosná v diagnostice systémových infekcí. Průkaz aspergilového galaktomannanu je považován za jedno ze signifikantních kritérií pro diagnostiku invazivní aspergilózy
 • Stanovení protilátek proti kandidám (Candida sp.)
 • Detekce protilátek proti Aspergillus sp., nebo Cryptococcus neoformans. Tyto metody jsou vhodné jako doplňkové k výše uvedeným metodám
 • Stanovení chlamydiového antigenu. Jedná se o rychlý kvalitativní (screeningový) test

3. molekulárně genetická vyšetření:

 • Průkaz DNA rodu Aspergillus. Provádí se ve spolupráci s oddělením virologie.

4. Vyšetření pro veterinární účely:

 • Fluorescenční mikroskopie (průkaz původců kožních onemocnění) 
 • Kultivační vyšetření (cílená kultivace pro záchyt mikromycetů)Hlavní navigace: