Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Národní referenční laboratoř pro diagnostiku střevních parazitóz

Adresa: Sokolovská 60, 186 00 Praha 8 - Karlín
Vedoucí laboratoře: RNDr. Věra Tolarová CSc.
E-mail: vera.tolarova@zuusti.cz
Telefon: 286 889 229
Fax: 286 591 548

NRL plní tyto úkoly:

  • Konzultační a expertizní činnost při diagnostice střevních parazitóz, ověřování suspektních nálezů
  • Uchovávání sbírek referenčního, kontrolního a studijního materiálu a jejich využívání pro výukové, příp. výzkumné účely
  • Shromažďování nových poznatků o střevních parazitózách a možnostech jejich využití v diagnostické praxi. Ověřování nových diagnostických metod, včetně detekce vývojových stádií střevních parazitů v zevním prostředí
  • Příprava a vyhodnocování mezilaboratorních okružních vzorků celostátního systému kontroly práce diagnostických laboratoří, které organizuje APCEM SZU.
  • Shromažďování a analýza informací o výskytu střevních parazitóz na území ČR s využitím epidemiologických údajů i na základě podkladů získaných od jednotlivých diagnostických laboratoří. Účast na řešení epidemiologicky závažných situací. 
  • Spolupráce s mezinárodními centry a zahraničními pracovišti a dalšími organizacemi (MZČR, SZÚ, IPVZ, NCONZO)
  • Předávání informací o výsledcích své činnosti odborné veřejnosti
  • Spoluúčast na projektu NR/8413-3 IGA MZ ČR: Diferenciace patogenní Entamoeba histolytica a nepatogenní Entamoeba dispar: možný dopad na rozhodování lékaře

Archiv dokumentů NRL
Hlavní navigace: