Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Odpadní voda


POTŘEBUJETE ZKONTROLOVAT ODPADNÍ VODU?

Stanovíme hlavní ukazatele znečištění, jako jsou biochemická spotřeba kyslíku (BSK5), chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) a nerozpuštěné látky.

Odpadní voda je svým složením obvykle významně odlišná od složení vody, která do daného procesu vstupovala. Na tom, jakým podmínkám a jakým kontaminujícím složkám byla vystavena, závisí i její konečné složení. Obsahem jednotlivých složek představuje různou míru zatížení čistírny odpadních vod nebo povrchových toků, do nichž je vyústěna. Znečišťující látky některých typů ji mohou dokonce učinit i nebezpečným odpadem. Proto je nutné znát míru jejího znečištění nejen z legislativních důvodů, ale i proto, aby bylo možno omezit nepříznivé účinky vhodným způsobem čištění odpadních vod.

Jak rozbor probíhá?
Odběr vzorků je nutné zkonzultovat s pracovníkem laboratoře, který má požadovanou kvalifikaci pro odběr vzorků.
Pokud si zákazník zadá do objednávky i požadavek odběru vzorků pracovníky laboratoře, jedná se o tzv. akreditovaný odběr. Tehdy všechny potřebné věci zabezpečí naši pracovníci.
V případě, že zákazník chce provést odběr sám, jedná se o tzv. neakreditovaný odběr. Je potřeba, aby zákazník vyplnil záznam o odběru vzorku, na kterém jsou kromě jiných údajů uvedeny zásady odběru vzorku odpadní vody. Rozbory vod se provádí jen ze vzorků odebraných do vzorkovnic poskytnutých k tomuto účelu příslušnou laboratoří. Laboratoř v tomto případě neakreditovaného odběru neručí za odběr, ale jen za analýzu příslušného vzorku.


Více informací
 
Hlavní navigace: