Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Potraviny a Pokrmy

Provádění mikrobiologických analýz je určeno například pro výrobce potravin ( průmyslové i menší) a pokrmů (ve veřejném stravování) , kteří mají zaveden systém kontrolních kritických bodů HACCAP a sledují pravidla správné hygienické a výrobní praxe.
Mikrobiologické analýzy potravin a pokrmů požadují i orgány státního dozoru. U nás nejčastěji hygienické stanice na základě metodických pokynů a úkolů Hlavního hygienika nebo v případech prokázaných zdravotních problémů z důvodu požití některého konkrétního výrobku.
Odběr vzorků provádí zpravidla zákazník sám po předchozí telefonické domluvě.
Pracovníci ZÚ (HL Kladno, HL Kolín) mohou po dohodě se zákazníkem provést akreditovaný odběr vzorků přímo v závodě či provozovně veřejného stravování.
Rozsah stanovení, počet vzorků , jejich potřebné množství a četnost kontroly vychází z potřeb zákazníka nebo platné legislativy (interní normy) potravinářského závodu, platná Nařízení Komise (ES) , apod.).
Do laboratoře jsou vzorky předávány zákazníkem spolu s Protokolem o odběru vzorku, který slouží zároveň jako objednávka laboratorního vyšetření.
Zákazník obdrží po ukončení analýz Protokol o zkoušce s výsledky jednotlivých mikrobiologických vyšetření a případně protokol s vyhodnocením v souvislosti s platnou legislativou, který vystaví oddělení expertíz a auditů.

více informací
Hlavní navigace: