Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Pracovní prostředí:

Nezávazná ojednávka

Provádíme

  • komplexní posouzení pracovních podmínek se zaměřením na zdravotní rizika a prevenci rizik
  • hodnocení expozic zaměstnanců faktory pracovního prostředí
  • příprava návrhů (oznámení) pro zařazení prací do kategorií podle zákona č. 258/2000 Sb., vč. hodnocení zdravotních rizik a expozic
  • poradenská činnost při projektování staveb a při zavádění nových technologií a pracovních postupů


Ke splnění povinností při zacházení s chemickými přípravky podle zákona č. 356/2003 Sb., nabízíme

  • zpracování pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví a ochraně životního prostředí, vč. pokynů pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě
  • zajištění povinností při zacházení s toxickými, žíravými, karcinogenními, mutagenními či jinými chemickými přípravky, které jsou zdraví škodlivé odborně způsobilou osobou
  • poradenské službyHlavní navigace: