Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Pro firmy a obce

Nabízíme komplexní spektrum služeb na vysoké profesionální úrovni v oblastech:
rozbor vody, ekotoxicita, analýzy potraviny, pokrmů a kosmetiky, měření faktorů prostředí (hluk, vibrace, osvětlení, prašnost, imise, atd.), hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, očkování zaměstnanců firem a další služby. 

Pracoviště Kolín provádí pro firmy v regionu smluvní závodní preventivní péči. Oddělení pracovního lékařství zajišťuje na základě smluv o pracovně lékařské péči vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky a odběry biologického materiálu pro biochemická vyšetření a vyšetření BET. Provádí screeningová audio vyšetření, chladové pokusy a organizačně zajišťuje další odborná vyšetření vyplývající z náplní preventivních prohlídek.

Provádíme konzultační a poradenskou činnost, dohled nad pracovními podmínkami na pracovištích smluvních firem a rovněž provádíme školení zaměstnanců smluvních firem o první pomoci a vlivu pracovního prostředí na zdraví.

Poskytujeme konzultace a poradenství na úseku hygieny komunální, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a hygieny dětí a mládeže včetně konzultací záměrů a rozpracované projektové dokumentace,

- dále konzultace a zpracování provozních řádů – zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče, provozovny služeb ( kadeřnictví, kosmetika, masáže, péče o tělo ), rekreační zařízení – koupaliště, bazény, sauny, ubytovací zařízení, zařízení společného stravování

- hodnocení výsledků laboratorních rozborů a měření – pitná voda, teplá voda, balené vody, vody pro rekreaci, vnitřní prostředí pobytových místností, materiály pro styk s pitnou vodou a potravinami, potraviny, předměty běžného užívání, hluk, vibrace

- školení v oblasti ochrany veřejného zdraví pro pracovníky v potravinářství, vodárenství, službách, bazénech a koupalištích, zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče, zařízeních pro výchovu a vzdělávání, na zotavovacích akcích pro děti a mládež, hromadného ubytování atd.

- hodnocení nebezpečných vlastností odpadů H4 – H11 dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě pověření MZ ČR

Pro nezávaznou informaci či požadavek vyplňte jednoduchý formulář v pravé části obrazovky. Vzhledem k tomu, že máme pracoviště v několika městech středočeského kraje a v Praze, uveďte prosím město (obec) odkud píšete, nebo kterého se Váš požadavek týká, aby se Vám mohli věnovat naši pracovníci z nejbližšího pracoviště ZÚ. 
Hlavní navigace: