Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Na tomto místě budou zveřejňovány informace a dokumentace k veřejným zakázkám zadávaným Zdravotím ústavem se sídlem v Praze. Zveřejňováno bude:

  • oznámení o vyhlášení VZ / výzva k podání nabídky,
  • kompletní zadávací dokumentace,
  • výsledky zadávacího řízení
Hlavní navigace: