Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Více informací:

Jaké materiály testujeme:
Vodné výluhy provádíme z veškerých pevných materiálů a odpadů vhodné zrnitosti (ideální velikost částic do 0,5 mm v průměru). Jedná se většinou o zeminy, stavební sutě, bahna, sedimenty, písky apod. Neprovádíme testy chemických látek a výrobků za účelem určení vlivu na zdraví člověka.
Pokud se jedná o tekutý vzorek (podzemní voda, odpadní voda apod.), provádějí se testy přímo v dodaném vzorku.

Rozsah testů:
Uvedené vyhlášky požadují testy na všech čtyřech typech organismů. Lze ovšem provést i testy pouze na jednotlivých organismech, pokud to zákazník požaduje.

Potřebné množství vzorku:
U pevných materiálů postačí 2 kg vzorku vhodné zrnitosti, u tekutých vzorků je třeba dodat 4 litry.

Odběr vzorků:
Odběry vzorků většinou provádí zákazník sám v rámci svých předpisů o věrohodnosti odběru. Odběr vzorku lze rovněž objednat u našeho ústavu.

Dodání vzorků:
Vzorek pevný je možné dodat osobně do HL Kladno, nebo odeslat poštou. Vzorek kapalný raději osobně.

Objednávka vzorků:
Pro objednání testu je nutné, ale zcela postačující, vyplnit formulář „Objednávka rozboru vzorku (odpady, zeminy, sedimenty, kaly), který je ke stažení na naší webové stránce. Prosíme o vyplnění obou stran formuláře. Vyplněný formulář je nutné dodat zároveň se vzorkem, nebo jej lze vyplnit při dodání vzorku na místě v laboratoři.
Z kapacitních důvodů je vždy vhodné zaslání nebo dovezení vzorků předem dohodnout s pracovníky ekotoxikologické laboratoře.
V objednávce je vždy v rubrice „Požadovaný rozbor“ (strana A) nutné uvést jaký typ testu je
požadován. Zda se jedná o test dle vyhl.294/2005 Sb., nebo o stanovení LC/EC/IC 50 dle vyhl. 383/2001 Sb.

Termíny:
U testů dle vyhlášky 294/2005 Sb. obvykle postačí 2 týdny od dodání vzorku po odeslání protokolu. Výjimkou mohou být případy, kdy výsledek ověřovacího pokusu není zcela průkazný a pokus je nutno opakovat.
U testů dle vyhlášky 383/2001 Sb. je nutno počítat se 3-4 týdny v závislosti na počtu opakování základních testů.

Vzorky k ekotoxikologickým testům je možno dodat osobně do HL Kladno nebo odeslat poštou. Další možností je odevzdat je (spolu s vyplněnou objednávkou) v některém se sběrných míst ZÚ.

 
Hlavní navigace: