Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Pitná VodA

více informací

Rozsah rozboru: 

Krácený rozbor pitné vody podle vyhlášky 252/2004 Sb. - koliformní bakterie, počet kolonií při 22°C a 36°C, Escherichia coli, pH, dusitany, dusičnany, ChSK-Mn, amonné ionty, železo, barva, zákal, pach, chuť, vodivost, mangan, tvrdost
Úplný rozbor pitné vody podle vyhlášky 252/2004 Sb. - počet kolonií při 22°C a 36°C, enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, Clostridium perfringens, mikroskopický obraz (abioseston, počet organismů, živé organismy), pH, vodivost, tvrdost, vápník, hořčík, dusičnany, dusitany, chloridy, sírany, amonné ionty, fluoridy, kyanidy, ChSK-Mn, železo, mangan, sodík, hliník, arsen, chrom, kadmium, měď, antimon, nikl, rtuť, selen, olovo, bor, barva, zákal, chuť, pach, benzen, 1,2-dichloretan, trichloreten, tetrachloreten, trihalometany, trichlormetan (chloroform), benz(a)pyren, PAU, chlor volný

Využijte možnosti on-line nezávazné objednávky rozboru vody. Po vyplnění a odeslání poptávkového formuláře se s Vámi co nejdříve spojí naši pracovníci.
Hlavní navigace: