Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


VODA KE KOUPÁNÍ

VÍCE informací


Bazénová voda - pH, zákal, chlor volný a vázaný, ChSK-Mn, amonné ionty, dusičnany, ORP (redox - potenciál), Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, počet kolonií při 36°C, Legionella sp.


Upravená voda před vstupem do bazénu - pH, zákal, chlor volný a vázaný, ChSK-Mn, ORP (redox - potenciál), Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, počet kolonií při 36°C, Legionella sp.


Mikrobiologické a biologické ukazatele - koliformní b., termotolerantní kolif. b., enterokoky, mikroskopický obraz, sinice


Chemické ukazatele - pH, barva, minerální oleje, povrch. akt. látky, fenoly, průhlednost, viditelné znečištění, chlorofyl-a, celkový fosfor


Vstupní (plnicí) voda - ChSK-Mn, amonné ionty, dusičnany

Využijte možnosti on-line nezávazné objednávky rozboru vody. Po vyplnění a odeslání poptávkového formuláře se s Vámi co nejdříve spojí naši pracovníci. 
  
Hlavní navigace: