Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Příklady analýz

 • Stanovení kovů As, Pb, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn,Cr,Al, Mn, Sn, Fe, Se, Na,
 • Senzorická analýza předmětů běžného užívání
 • Stanovení těkavých organických látek (TOL-BTX)
 • Stanovení ftalátů
 • Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
 • Stanovení formaldehydu
 • Stanovení fenolu
 • Stanovení pH
 • Stanovení primárních aromatických amínů
 • Stanovení celkových migrací
 • Stanovení obsahu konzervačních látekHlavní navigace: