Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Virologie

Oddělení virologie
Adresa: Jasmínová 2905/37, 106 00  Praha 10 - Zahradní Město
Vedoucí oddělení: Mgr. Naděžda Sojková
E-mail: nadezda.sojkova@zuusti.cz
Telefon: 296 394 666, 266 082 666

Příjem materiálu:     Po-Pá   7:00-16:00
                               

Oddělení se zabývá laboratorní diagnostikou virových infekcí a některých diferenciálně-diagnosticky významných nevirových nákaz (mykoplasmat, chlamydií, rickettsií aj.). Vyšetření se opírá jednak o přímý průkaz antigenů nebo nukleových kyselin (NK), dále o průkaz specifických protilátek tříd IgM, IgG a IgA proti různým strukturálním a nestrukturálním virovým antigenům i proti heat-shock proteinům (cHSP60). V odůvodněných případech se stanovuje avidita zjištěných protilátek. Nedílnou součástí expedovaných výsledků je závěr vytvořený na základě analýzy významnosti nálezů s přihlédnutím k věku, diagnóze i předchozím archivovaným datům zjištěným u vyšetřované osoby.

Kromě vyšetření materiálů od nemocných nebo zemřelých osob provádíme také screeningová preventivní vyšetření (v těhotenství, předoperační, rizikových kontaktů a stanovení ochranného titru protilátek po očkování – klíšťová encefalitida, tetanus, TBC…) Zejména u rizikových kontaktů provádíme vyšetření anti HIV 1,2 protilátek a p24 antigenu (též anonymně)

Pro výjezdy do zahraničí vystavujeme mezinárodní certifikáty HIV negativity v angličtině a ruštině. Odběry je možné zajistit v našich odběrových centrech.

Prováděné konzultace se týkají možné souvislosti různých klinických syndromů s virovou infekcí, optimálního způsobu odběru materiálu určeného k vyšetření, dotazů zaměřených na patogenezi a imunologii virových a dalších diferenciálně diagnosticky významných nevirových nákaz a možností specifické terapie.

Pracoviště je zapojeno do systémů externího hodnocení kvality prováděných vyšetření  (NRL SZÚ a mezinárodní EQAS-INSTAND e.V.) a splňuje podmínky správné diagnostiky.

Spektrum prováděných vyšetření:

Upozorňujme na zavedení nových metod :
1.    V rámci infekcí GIT – průkaz Astrovirů , Norovirů a toxinů Clostridium difficile ze stolice.
2.    V rámci respiračních infekcí – průkaz Bordettella Sp. metodou PCR ve výtěru, BALU, aspirátu.

•    Virové hepatitidy typu A, B, C, D a E: Standardní vyšetření, včetně konfirmací pozitivních nálezů, též metodou imunoblotů. U HBV a HCV průkaz virových NK v krvi metodou PCR, kvantifikace, popř. genotypizace.

•    Respirační nákazy ( pdf, 704kB): Přímý průkaz virových antigenů a virových NK v tekutině výplachů nosohltanu, BAL a v buňkách získaných výtěrem nosohltanu (viry chřipky A a B, adenoviry, parainfluenzaviry, respirační syncyciální virus. Průkaz DNA Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophilla pneumoniae a Legionella pneumophilla. Stanovení specifických protilátek proti uvedeným virům a také proti mykoplasmatům a chlamydiím (ornitóza, psitakóza).

•    Nákazy herpesviry: Průkaz antigenů herpes simplex (HSV T1, T2) v buňkách stěrů kožních a slizničních lezí, virové NK HSV, viru varicella-zoster (VZV) a cytomegaloviru (CMV) v krvi a mozkomíšním moku. V séru a mozkomíšním moku IgM a IgG proti HSV, VZV, CMV, HHV 6 a HHV 8. U infekcí CMV též  avidita IgG. U nákaz virem Epsteina a Barrové (EBV) se hodnotí IgM, IgA a IgG proti VCA a IgM a IgG proti EA a EBNA.

•    Příušnice a exantémová onemocnění: Protilátky třídy IgM a IgG proti virům příušnic, spalniček, zarděnek a parvoviru B19.

•    Infekce vyvolávané neurotropními a polytropními viry (bakteriemi): Protilátky v séru a mozkomíšním moku proti viru klíšťové encefalitidy, viru lymfocytární choriomeningitidy (LCM), JC viru, Coxiella burnetti (Q horečka), Bartonella henselae a quintana (původci nemoci z kočičího škrábnutí ( pdf, 250kB)), enterovirům: coxsackie A7, 9, 16, 24 a coxsackie B1-6, dále proti enterovirům 68-71 a echovirům. Detekce geonomu 64 sérotypů enterovirů, polyomavirů (JCV, BKV) a LCM.

•    Exotické nákazy: Prokazovány protilátky IgM a IgG proti virům dengue, viru chikungunya , rickettsiím a hantavirům. Stanovení NS-1 antigenu viru dengue.

•    Sexuálně přenosné nákazy: Infekce viry imunologické nedostatečnosti (HIV 1,2): přímý průkaz antigenu P24 a protilátek  v séru. Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum: druhově specifické protilátky (IgM, IgG, IgA), popř. IgG proti cHSP60. Specifické a nespecifické protilátky Treponema pallidum (ELISA, RPR).

•    Průjmová onemocnění: průkaz adenovirů T40, T41 a rotavirů ve stolici. Průkaz toxinu Clostridium difficile metodou real-time PCR.

Pozn. Podrobnější informace viz Laboratorní příručka Oddělení virologie
Hlavní navigace: